VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Kdo jsme

GoEuro je internetová platforma, která je v různých jazycích přes webové stránky nebo mobilní aplikace volně přístupná na národních doménách jednotlivých zemí (např. www.goeuro.com, www.goeuro.de, www.goeuro.at, www.goeuro.es a www.goeuro.co.uk). Provozovatelem je GoEuro Corp. (dále jen „GoEuro“ nebo „my“), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Delaware, USA, pod číslem 4973690. GoEuro Corp. má operativní sídlo v Berlíně.

Na našich webových stránkách nebo mobilní aplikaci nabízíme možnost vyhledání, porovnání a zprostředkování přepravy, ubytování a s tím spojených služeb (např. lety, cesty vlakem nebo autobusem, pronájem vozidel). Kromě toho je u některých vybraných nabídek navíc možná i přímá rezervace prostřednictvím našich webových stránek.

GoEuro je nezávislá společnost. Neprovozujeme vlastní přepravu, ani neorganizujeme cesty, nejsme vlastníkem žádného z třetích stran (cestovních kanceláří nebo poskytovatelů cestovních služeb) a nejsme hospodářsky ovládáni žádnou firmou nabízející jednotlivé služby cestovního ruchu.

II. Obsah těchto všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují – stejně jako naše ustanovení o ochraně osobních údajů – využívání nabídek našich webových stránek a mobilních aplikací a tvoří základ uživatelského vztahu mezi GoEuro a uživateli. Souhlas s těmito VOP vyjádříte využitím nabídky, například použitím našeho vyhledávače nebo námi poskytnutých výsledků, odkazů, údajů, materiálů, informací nebo ostatních služeb. Máte-li námitky proti těmto VOP nebo jejich jednotlivým ustanovením, žádáme vás, abyste naše služby nevyužívali.

Tyto VOP platí pro užívání našich webových stránek a aplikací a upravují výhradně naše vlastní služby: vyhledávání dopravních spojení prostřednictvím našeho vyhledávače a přesměrování na rezervační platformy třetích stran. Tyto VOP upravují kromě toho naši činnost i tehdy, když vám nabídneme možnost rezervovat přímo prostřednictvím našich stránek (u vybraných poskytovatelů cestovních služeb a dopravních spojení).

Naše VOP se nevztahují na podmínky, za kterých bude provedena zprostředkovaná přeprava nebo cesty; v těchto případech platí všeobecné obchodní podmínky poskytovatelů cestovních služeb. Rovněž se nevztahují na podmínky, za kterých si rezervujete jízdenky nebo letenky na rezervačních platformách třetích stran, a to ani tehdy, když jsme vás tam přesměrovali. V těchto případech platí příslušné VOP třetích stran nebo zprostředkovatelů cest.

III. GoEuro servis

V naší nabídce vám chceme poskytnout potřebné informace, abyste si mohli jednodušeji a lépe naplánovat svou cestu do Evropy nebo po Evropě a porovnat vyhledané možnosti cestování.

1. Vyhledávač a srovnávací platforma možností cestování

GoEuro vám nabídne různé možnosti cestování, které pro vás najdeme na základě vašich údajů a požadavků. GoEuro pro vás vyhledá možnosti cesty různými dopravní prostředky (zejména vlakem, autobusem, letadlem a zapůjčeným vozidlem) mezi většinou evropských měst včetně menších obcí a prezentuje vám je přehledným a jednoduchým způsobem. Nalezená a zobrazená dopravní spojení seřadíme vždy podle času potřebného na cestu a nákladů, ale nemůžeme zaručit naprostou úplnost nebo správnost výsledků. Máte potom možnost porovnat nabídnuté způsoby cestování podle délky cesty, cen nebo jiných kritérií. Seznam výsledků vyhledávání a jejich konkrétní prezentace, resp. pořadí neznamená, že bychom některá dopravní spojení nebo určitého dopravce doporučovali nebo mu dokonce dělali reklamu.

2. Rezervace na stránkách externích poskytovatelů cestovních služeb
Na stránkách s výsledky hledání vám nabízíme odkaz, kterým vás přesměrujeme přímo na rezervační stránky konkrétního poskytovatele cestovních služeb, na nichž si můžete zakoupit vybrané jízdenky nebo letenky a provést rezervace.

Smlouva přitom vzniká pouze s tímto poskytovatelem na základě zde platných VOP. Pro takto zakoupené služby (rezervace a zakoupení) platí pak výhradně VOP příslušného poskytovatele. Platba se pak provádí prostřednictvím platebního systému nabídnutého na jeho webových stránkách. Také stornování nebo výměna takto zakoupených jízdenek nebo letenek se provádí přímo na rezervačních stránkách příslušných třetích stran.

3. Rezervace na stránkách GoEuro

U určitých poskytovatelů cestovních služeb a vybraných dopravních spojení vám nabízíme bezpečnou možnost rezervace online přímo na našich webových stránkách s nabídkami dopravy. V tomto případě vás na rezervační stránky konkrétního poskytovatele nepřesměrujeme. Pokud rezervujete dopravní spojení přes naše stránky, vyřizuje tuto rezervaci GoEuro Travel GmbH, dceřiná společnost firmy GoEuro Corp. se sídlem v Berlíně na adrese: Schönhauser Allee 180, 10119 Berlín. Rezervujete-li si u nás jízdenky nebo letenky francouzských dodavatelů, vyřizuje tyto objednávky společnost GoEuro Voyages SAS (6 rue Legraverand, 75012 Paris). GoEuro Voyages SAS je dceřiná společnost firmy GoEuro Travel GmbH. Pojmy „GoEuro“ a „my“ se v souvislosti s těmito rezervacemi vztahují v těchto VOP také na společnosti GoEuro Travel GmbH a GoEuro Voyages SAS.

V případě těchto rezervací evidujeme jméno cestujícího, jeho e-mailovou adresu a informace o způsobech platby (které zpracovává externí poskytovatel platebních služeb). My potom přepošleme za vás příslušnému poskytovateli vaši rezervaci a cenu za cestu. Jízdenky a letenky se prodávají jménem a na účet příslušného poskytovatele dopravních služeb.

Kliknutím na tlačítko "Rezervuj" na našich rezervačních stránkách nám nabídnete smlouvu o zprostředkování rezervace příslušné přepravy popř. cesty. Rezervace, kterou jste provedli přímo na našem webu, se považuje za přijatou teprve tehdy, když od nás obdržíte potvrzení o této rezervaci. S potvrzením rezervace zaslané e-mailem dostanete společně s naší fakturou také všechny potřebné cestovní doklady. Přitom se zpravidla jedná o jízdenky nebo letenky konkrétního dopravce ve formátu PDF určeném k vytištění nebo v jiném běžném elektronickém formátu (jako např. jízdenky pro mobilní telefony s kódy QR). V některých případech dostanete pro určité dopravní spoje namísto jízdenek určených k vytištění rezervační číslo nebo voucher, který musíte ještě před odjezdem předložit na nádraží při zakoupení jízdenky (u přepážky nebo v automatu na jízdenky).

Žádáme vás, abyste takto doručené cestovní doklady neprodleně zkontrolovali. Veškeré chybné údaje nám musíte okamžitě oznámit, aby bylo možné provést opravu dokladů. Provozovatelem cesty je také u tohoto druhu rezervace konkrétní třetí strana. GoEuro účtuje za zprostředkování cesty v daných případech rezervační poplatek. Pokud tento poplatek za rezervaci vznikne, bude na to zákazník zvlášť upozorněn. Rezervační poplatek se nevrací. Kromě toho budou případně účtovány také poplatky příslušného poskytovatele.

Dopravní spojení a cesty, které je možné rezervovat na stránkách GoEuro, lze uhradit pouze uvedenými způsoby platby. Pokud použijete při rezervaci kreditní kartu, udělíte námi pověřenému poskytovateli platebních služeb výslovné oprávnění k tomu, aby z pověření třetí strany inkasoval prostřednictvím této kreditní karty příslušnou částku za rezervaci včetně uvedených rezervačních poplatků. Pokud tam, kde je to možné, zvolíte jako způsob platby PayPal nebo internetový bankovní převod, provádíte platbu online sami.

Výše vzniklých nákladů při stornování přepravy nebo cesty a odstoupení od smlouvy se řídí obchodními a smluvními ustanoveními příslušné třetí strany (poskytovatele cestovních služeb). Informace o stornování a odstoupení od smlouvy se musí oznámit také příslušné třetí straně. Pokud oznámíte GoEuro, že žádáte o stornování nebo zrušení smlouvy, můžeme tuto informaci postoupit třetí straně pouze tehdy, když nám ji zašlete písemně (e-mailem, faxem nebo dopisem) s uvedením příslušného čísla rezervace. Alternativně nabízíme u některých vybraných poskytovatelů cestovních služeb možnost stornování přímo na našich webových stránkách.

Neneseme odpovědnost za dostupnost dopravních spojení v okamžiku rezervace nebo za poskytnutí rezervovaných cestovních služeb třetími stranami.

4. Registrace u GoEuro

Počítá se s tím, že uživatelé našeho webu mají možnost se na webových stránkách GoEuro registrovat. Pokud se na našich webových stránkách registrujete jako uživatel, můžete si založit individuální uživatelský profil a uložit svá vyhledávání, své dosavadní cesty, své nejoblíbenější trasy, stejně jako údaje ze svých slevových karet (např. In Karta). Registrace má ještě víc optimalizovat užívání stránek GoEuro. Přístup ke svému osobnímu profilu získáte zadáním uživatelského jména, které si sami zvolíte, a hesla. Informace, které jsou uloženy pod vaším profilem a týkají se kreditních a slevových karet, vašich rezervací a osobních údajů, budou samozřejmě použity pouze v souladu s našimi ustanoveními o ochraně osobních údajů..

IV. Vyloučení právní odpovědnosti

Snažíme se zajistit správnost informací poskytovaných na našich webových stránkách. V případě podrobnějších údajů k cestám a dopravním spojením jsme však odkázáni na informace, které nám poskytují konkrétní provozovatelé. Nemáme možnost úplně prověřit správnost a aktuálnost vyhledaných a prezentovaných informací. Zkontrolujte proto prosím sami správnost jednotlivých cestovních informací přímo na stránkách dotyčného poskytovatele, na které se dostanete pomocí odkazu na našem webu nebo přímo otevřením jeho stránek.

Našim uživatelům nemůžeme poskytnout žádnou záruku, garanci nebo příslib, že tyto informace jsou správné, úplné a aktuální. To stejné platí také pro všechny ostatní informace, které uvádíme na našich nabídkových stránkách GoEuro a které nám budou nebo byly poskytnuty třetí stranou. Ze stejných důvodů neneseme také odpovědnost ani za dostupnost cesty popř. dopravního spojení v okamžiku rezervace (na stránkách třetích stran) při zprostředkování cestovních nabídek třetích stran nebo za skutečné a bezchybné poskytnutí služeb zakoupených u třetích stran. My, a ani naši partneři neposkytujeme žádné přísliby nebo záruky týkající se informací, produktů, softwaru nebo služeb, uvedených nebo obsažených na našich nabídkových stránkách, a to zejména s ohledem na jejich vhodnost k určitému účelu – ledaže bychom tento příslib nebo záruku našim zákazníkům poskytli individuálně.

Nepřebíráme odpovědnost za poruchy nebo omezení v počítačové síti, za která nejsme zodpovědní. Snažíme se zajistit neustále bezchybný a nepřerušovaný technický provoz našeho webu. Nemůžeme však převzít ručení nebo odpovědnost za nerušenou, včasnou a nepřetržitou dosažitelnost resp. využitelnost naší nabídky. To platí zejména pro prodlevy a výpadky zapříčiněné z technických důvodů a z toho případně vyplývající škody.

V. Omezení právní odpovědnosti

Naše odpovědnost a také odpovědnost našich zaměstnanců, statutárních orgánů nebo pověřených zástupců je omezena na úmysl a hrubou nedbalost, ledaže by z naší strany byly porušeny zásadní smluvní povinnosti („kardinální povinnosti“). V případě lehké nedbalosti odpovídáme jen za typické a předvídatelné škody, a to v rozsahu omezeném na nejvyšší částku rezervovaného plnění, které bylo zprostředkováno firmou GoEuro, na něž se uplatňovaný nárok vztahuje. Tato omezení odpovědnosti se nepoužijí v případě, že jsou uplatněny nároky ze zákona o odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku nebo na základě jiné zákonem stanovené povinnosti poskytnout záruku. Omezení odpovědnosti rovněž neplatí, pokud by v důsledku škodné události došlo ke smrti nebo škodám na těle či na zdraví. Nároky na náhradu škody, směřované proti nám, se promlčí do dvanácti měsíců od jejího vzniku, ledaže by se jednalo o škodu způsobenou úmyslně. Osvobozujete firmu GoEuro a její zástupce od veškerých nároků třetích stran, včetně nákladů na přiměřené vymáhání práva a obhajobu, které jsou uplatňovány vůči nám nebo našim zástupcům na základě zavinění z vaší strany, zejména na základě zaviněného porušení těchto VOP.

VI. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zabezpečujeme v souladu se současným stavem techniky. Neneseme odpovědnost za narušení nebo zneužití těchto dat třetími stranami, pokud se takovémuto zneužití nedalo zabránit přiměřenými opatřeními na ochranu osobních údajů odpovídajícími současnému stavu techniky. Využití našich služeb a informace, které nám pro toto využití poskytnete, jsou předmětem našich ustanovení o ochraně osobních údajů. Využíváním našich webových stránek a/nebo mobilních aplikací souhlasíte s použitím svých osobních údajů způsobem odpovídajícím našim ustanovením o ochraně osobních údajů..

VII. Změna těchto VOP

Naše nabídka se bude v budoucnu neustále rozšiřovat. Proto si vyhrazujeme právo tyto VOP kdykoli změnit. O změnách budeme uživatele informovat (na našich webových stránkách) nejpozději 10 dní před vstupem těchto změn nebo nových VOP v platnost. Další užívání našich služeb i po uvedeném dnu změn se řídí novými obchodními podmínkami. Nesouhlasíte-li se změnami těchto VOP nebo s jednotlivými ustanoveními, žádáme vás, abyste naše služby přestali užívat nejpozději v den, kdy tyto změny vstoupí v platnost.

VIII. Nabídky třetích stran

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky, které sami neprovozujeme, ani nekontrolujeme a za které nejsme zodpovědní. Obsah těchto jiných webových stránek si neosvojujeme a nepřebíráme odpovědnost za zákonnost nebo funkčnost jejich obsahu. Zároveň neodpovídáme ani za ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z důvodu užívání těchto stránek. Doporučujeme vám, abyste si vždy pozorně přečetli obchodní podmínky webu třetích stran.

GoEuro není poskytovatelem námi zprostředkovávaných cest a dopravních spojení, která jsou nabízena a prodávána na webu třetích stran. GoEuro se nepodílí ani na prezentaci, ani na popisu těchto cest nebo dopravních spojení, a proto také nenese odpovědnost za obsah těchto nabídek nebo za k tomu uzavřené smlouvy mezi uživateli a třetími stranami (a z nich vyplývající nároky).

IX. Kontakt / oznámení

Pokud si myslíte, že určitý obsah našich stránek porušuje práva třetích stran (nebo vás samotných), a to zejména práva duševního vlastnictví, měli byste nás o tom co nejrychleji informovat.

GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlín
Německo
legal@goeuro.com

Těšíme se také na vaši zpětnou vazbu, návrhy na zlepšení, podněty a pochvalu. Pomozte nám zlepšit nabídku pro naše uživatele. Pošlete nám své komentáře, ohodnoťte naše služby nebo nám jednoduše napište na adresu: feedback@goeuro.com Zasláním zpětné vazby nám současně udělujete právo ji bezplatně použít pro naše komerční účely a sdílet ji s ostatními. Pochopitelně se tak děje s přihlédnutím k našim ustanovením o ochraně osobních údajů. privacy policy.

X. Řešení sporů (online)

Pokud chcete rychle a nekomplikovaně vyřešit případný spor týkající se online nákupu na našem webu, odkazujeme na možnost řešení sporu online cestou.

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (platforma OS). Na tuto adresu můžete zaslat online případné stížnosti a dotazy. Tato platforma je dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. Ostatní

Některé funkce a vlastnosti, které jsou již popsány v těchto VOP, nemusí být případně ještě předmětem naší nabídky nebo je teprve postupně zavádíme. To také znamená, že nabídku, webové stránky a mobilní aplikace neustále měníme a zlepšujeme, a proto ještě nemůžeme zaručit 100%ní stabilitu nabídky a webových stránek. Za jistých okolností může ještě dojít k přetížením provozu našeho webu nebo k chybnému zobrazení jeho obsahu.

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ukázala jako celkově nebo částečně neúčinná nebo neprosaditelná, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení nebo smlouvy uzavřené s uživatelem. Neúčinné obchodní podmínky se nahradí účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží ekonomickému účelu neúčinných ustanovení. Totéž platí přiměřeně také pro mezery v ustanoveních. Použití a výklad těchto obchodních podmínek se řídí německým právem. Místem plnění je Berlín. Pro obchodníky zapsané v obchodním rejstříku se jako příslušný soud sjednává Berlín. Pro žaloby a naše ostatní opravné prostředky platí kromě toho volitelně v konkrétním případě nově stanovená příslušnost soudu podle § 12 a násl. německého občanského soudního řádu (ZPO).

GoEuro Corp., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Delaware, USA, pod číslem 4973690
GoEuro Travel GmbHObvodní soud v Berlíně (Amtsgericht Berlin), Charlottenburg HRB 138345
GoEuro Voyages SAS, Registre de Commerce et des Sociétés: Paris 810 351 437

Mailing address:
GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlín
Německo
legal@goeuro.com

Stav: Březen 2016