imprint

Tato webová stránka je provozovaná společností

GoEuro Corp.
Registrovaná v Delaware, ve Spojených státech amerických, pod číslem 4973690
Ředitel: Naren Shaam

GoEuro je ochranná známka společnosti GoEuro Corp., registrovaná v Evropské unii, Spojených státech a dalších zemích.

Kontakt

GoEuro Corp.
Schönhauser Allee 180
10119 Berlín
Německo

E-mail: service@goeuro.com

Pro rychlé a nekomplikované řešení jakýchkoliv sporů týkajících se nákupů provedených pomocí GoEuro, bychom vás chtěli upozornit a odkázat na Platformu pro řešení sporu Evropské unie (ODR).
Místo pro podání stížností a dotazů najdete zde. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podle § 36 spotřebitelského zákona VSBG vás dále informujeme, že společnost GoEuro není povina podílet se na řešení sporů před nezávislou spotřebitelskou arbitrážní službou.